Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett11:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében2:

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt

 

 

 

 


1Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 A visszaküldendő termékek megjelelőse

 

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges

LETÖLTÉS